link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Gelovigen, waarbij door ziekte of door ouderdom de krachten afgenomen zijn, kunnen het sacrament van de zieken­zalving ontvangen. Het is verstandig om het ontvangen van dit sacrament niet tot het laatste moment uit te stellen; het is een sacrament van de zieken en niet van de stervenden.
Het sacrament voor het sterven is het Viaticum: de laatste H. Communie als reisvoed­sel op weg naar de eeuwigheid.

Van tijd tot tijd wordt er een gemeen­schappelijke viering gehouden, waarbij gelegenheid is het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Ouderen die zich zwakker gaan voelen kunnen aan deze viering deelnemen.

Het sacrament van de ziekenzalving heeft als doel bijzondere genade te verlenen aan de christen die te kampen heeft met de moeilijkheden, die verbonden zijn met een ernstige ziekte of met ouderdom.

Viering

Het wezen van de viering bestaat in de zalving op het voorhoofd en de handen van de zieke; een zalving die gepaard gaat met het liturgisch gebed van de priester, waarin hij bidt om de bijzondere genade van dit sacrament.

De bijzondere genade van dit sacrament heeft als vruchten:

  • Vereniging van de zieke met het lijden van Christus, tot zijn eigen welzijn en dat van heel de kerk.
  • Troost, vrede en bemoediging om op christelijke wijze het lijden van de ziekte of de ouderdom te verdragen.
  • Vergeving van de zonden, indien de zieke dit niet door het sacrament van de biecht heeft kunnen verkrijgen.
  • Herstel van de gezondheid, indien het mogelijk is.
  • Voor­bereiding op de overgang naar eeuwig leven.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl